هَوَل مدیریت_هَوَل تجارت

واژه هَوَل واژه قشنگیه برای مدیریت و خیلی از روابط این روزای مردم !!! بزارید با یک داستان شروع کنیم ؛ یه دوستی داشتیم که متاسفانه فکر می کرد اگه 30 نفر دورو برش باشن و با 10 تاشون صمیمی باشه و با 4تا شون رابطه نزدیک داشته باشه و به عبارت امروزی دوستان، باهاشون … ادامه خواندن هَوَل مدیریت_هَوَل تجارت